Taekwon-do

Ungdom och Vuxen (Taekwon-do från 13 år)

2 ggr i veckan

I denna grupp kör vi blandade nivåer, nybörjare, fortsättning och avancerad. Alla kan vara med, träningen anpassas efter nivå. Taekwondo är en dynamisk kampsport som innehåller flera moment, kamp, självförsvar, mönster, fys, kross och teori mm, våra träningar innehåller alla moment. Alla kan hitta sitt favoritmoment inom sporten vare sig man vill tävla eller bara motionera.

Barnträning

9-13 år 2 ggr /vecka

Vi kör blandade grupper, nybörjare som fortsättning är välkomna i dessa grupper. Träningen är anpassad efter barnens ålder, och varvas med lekinspirenade övningar. Taekwondo är en dynamisk kampsport som innehåller flera moment, kamp, självförsvar, mönster, fys, kross och teori mm. Vi tränar samtliga delar och förbereder barnen för att klara gradering och tävling, för de som vill. Allt bygger på lust och glädje, det är inget krav på att man skall tävla utan bara en möjlighet för de som vill.

TIGRAR Barnträning

4-8 år ( dessa grupper är fulla för HT, men det går att ansöka om plats för VT )

TKD Tigers är en träningsform riktad till barn och designad kring många viktiga områden inom barns sociala samt psykologiska utveckling. Träningen har för avsikt att ge ert barn det bästa möjliga förutsättningar i livet. Undervisning sker inom flera viktiga områden som främlingsagerande, mobbningshantering, säkerhet vid nödsituationer, hälsosam livsstil mm.TKD Tigers huvudsyfte är att utrusta barn med bra kunskap och erfarenheter som kan hjälpa dem i problematiska och farliga situationer. Ni kommer under träningen märka att detta görs genom lek och bus, rollspel och diskussioner som yngre barn lätt förstår.
Dessa teman är balanserade med enkla försvarstekniker från Taekwon-Do träningen plus vanlig motorikträning. Barnen lär sig också våra viktiga grundprinciper artighet, ärlighet, uthållighet, självkontroll och okuvlig anda (att aldrig ge upp).
Under terminen så testas barnens kunskaper i livsteman, Taekwon-Do tekniker och grundprinciperna. Detta belönas med märken och grader vilket gör att barnen hela tiden blir motiverade i sin träning.

Barnträning 7- 9 år

Torsdagar kl 16.00- 17.00 kör 1 ggr/vecka

Alla nivåer, öppet intag hela terminen